รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
12.13.16.02สัญญาณตัดหมอกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.16.03พลุสัญญาณตัดฝนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.16.04พลุส่องสว่างวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.16.05วัสดุไพโรเทคนิคสำหรับโรงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.17.01ท่อเล็กบรรจุดินระเบิดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.17.02เชื้อปะทุวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.17.04ตัวจุดเริ่มแรกสำหรับวัตถุระเบิดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.17.06ไม้ขีดไฟวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.17.07ไฟแช็ควัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.17.08กล่องใส่เชื้อปะทุวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.18.00เชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนวัตถุดิบกลุ่ม
12.13.18.01ตัวขับเคลื่อนชนิดผงวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.15.02แมกนีเซียม เอ็มจีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.15.03แคลเซียม ซีเอวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.15.05แบเรียม บีเอวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.16.01ซีเรียม ซีอีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.16.02ดิสโพรเซียม ดีวายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.16.15ทูเลียม ทีเอ็มวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.05เบอร์คีเลียม บีเควัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.06บิสมัท บีไอวัตถุดิบผลิตภัณฑ์