รหัส รายการ
11101714ตะกั่ว
11101716ดีบุก
11101719สังกะสี
11101801ทองคำ
11101802เงิน
11110000ดินและหิน
11111500ดินป่นและดิน
11111501ดิน
11111503ดินชั้นบน
11111504ดินคริสตัล
11111600หิน (Stone)
11111601ยิปซัม
11111602ทราเวอร์ทีน
11111603อีคอสซีนหรืออะลาบาสเทอร์
11111604แกรนิต
11111605หินอ่อน
11111606หินชนวน
11111607หินทราย
11111608หิน
11111610หินพัมมิส