รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
31.31.16.00ท่อประกอบจากการที่เชื่อมด้วยโซนิคส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลุ่ม
31.31.16.04อุปกรณ์ประกอบท่อส่งชนิดอินโคเนลแบบเชื่อมโซนิกส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
31.31.17.00ท่อประกอบจากการแบบผูกส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลุ่ม
31.32.11.00ชิ้นส่วนแท่งประกอบแบบใช้น้ำยาประสานส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลุ่ม
31.33.16.00เครื่องประกอบโครงสร้างแบบเชื่อมหรือชุบด้วยทองแดงส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลุ่ม
31.34.11.02อุปกรณ์ประกอบแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนแบบเชื่อมหรือประสานส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
31.34.12.01อุปกรณ์ประกอบแผ่นอะลูมิเนียมแบบย้ำหมุดส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
31.34.13.02อุปกรณ์ประกอบแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนแบบเชื่อมอัลตราไวโอเลตส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
31.34.13.05อุปกรณ์ประกอบแผ่นเหล็กกล้าผสมต่ำแบบเชื่อมอัลตราไวโอเลตส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
31.34.16.00เครื่องประกอบโลหะแผ่นแบบผูกส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลุ่ม
31.99.00.00รหัสกระทรวงพาณิชย์ส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองตระกูล
31.99.99.00รหัสกระทรวงพาณิชย์ส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลุ่ม
31.99.99.99รหัสกระทรวงพาณิชย์ส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
39.11.15.17เทียนส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
41.10.66.09พาหะที่ใช้ยีนเป็นเป้าหมายส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
41.11.16.02เครื่องวัดจำนวนก้าวส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
41.11.21.08โหลดเซลล์ส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์
42.14.15.01สำลีหรือใยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
43.22.26.13อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoEผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์