รหัส รายการ
11101521ซิลิกอนคาร์ไบด์
11101522คาร์บอนกัมมันต์
11101524ฟลูออร์สปาร์
11101525คีเซอไรต์
11101526คาร์นัลไลต์
11101600สินแร่
11101601สินแร่เหล็ก
11101603สินแร่ยูเรเนียม
11101604ทองแดง
11101606สินแร่นิกเกิล
11101609สินแร่สังกะสี
11101700โลหะพื้นฐาน
11101701ขี้แร่และเถ้า
11101704เหล็กกล้า
11101705อะลูมิเนียม
11101706นิกเกิล
11101710แคดเมียม
11101711โลหะผสมที่ไม่มีเหล็ก
11101712โลหะผสมที่มีเหล็ก
11101713เหล็ก