รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
11.16.21.27ผ้าพรางตัววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.28ผ้าร่มชูชีพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.29ผ้ามุ้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.30ผ้าม่านหลังแท่นบูชาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.31ผ้าสำหรับทำผ้ากุ๊นเชือกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.22.00ผ้าที่ไม่ใช่ผ้าทอวัตถุดิบกลุ่ม
11.16.23.00เครื่องหนังวัตถุดิบกลุ่ม
11.16.23.01หนังฟอกชนิดชามัววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.23.05หนังฟอกของวัววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.23.06หนังฟอกของหมูวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.23.10หนังฟอกของหนังม้าวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.23.11หนังฟอกของหนังลูกวัววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.15.00วัตถุระเบิดวัตถุดิบกลุ่ม
12.13.15.02คาร์ทริดจ์วัตถุระเบิดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.15.03วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.15.04ดินระเบิดสำหรับวัตถุระเบิดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.15.07วัตถุระเบิดจำพวกแอมโมเนียมไนเตรตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.15.08วัตถุระเบิดจำพวกผงไนโตรกลีเซอรีนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.13.16.00พลุดอกไม้ไฟวัตถุดิบกลุ่ม
12.13.16.01ดอกไม้เพลิงวัตถุดิบผลิตภัณฑ์