รหัส รายการ
10171702สารฆ่ารา
10191500ยาปราบหรือยาขับไล่ศัตรูพืชและสัตว์รบกวน
10191506สารฆ่าสัตว์ฟันแทะ
10191507สารไล่นก
10191508แผ่นโลหะป้องกันปลวก
10191509ยาฆ่าแมลง สารฆ่าแมลง
10191700อุปกรณ์กำจัดสัตว์รบกวน
10191701กับดักควบคุมสัตว์
10191703กับดักควบคุมแมลงบิน
10191706กับดักชนิดยึดจับขาสัตว์
11101500แร่
11101501ไมคา
11101503ควอตซ์
11101505ซัลเฟอร์
11101506ชอล์ก
11101507กราไฟต์
11101508โดโลไมต์
11101511แคลเซียม
11101519เพชร
11101520การ์เนต