รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
11.16.21.07ผ้าหรือผืนผ้าที่อาบซึมด้วยเรซินวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.08ผ้าหรือผืนผ้าที่ทอเป็นตะแกรงลวดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.09สายรัดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.10ตาข่ายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.11ตะแกรงวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.12ผ้าเคลือบผิววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.13ผ้าทำเครื่องเบาะนวมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.14ผ้าหรือเทปสำหรับทำหนามเตยวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.15สายถักแบบยางยืดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.16ผ้ากระสอบวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.17ผ้ายางวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.18ผ้าด้ายกระดาษวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.19ผ้าลอกลายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.20ผ้าร่อนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.21ผ้าตกแต่งงานพิธี ผ้าที่ใช้ตกแต่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.22ผ้าสำหรับทำผ้ากุ๊นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.23ผ้าเทปวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.24ผ้าสักหลาดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.25ผ้าถักวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.26ผ้าควิลต์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์