รหัส รายการ
10161901ฝักชนิดแห้ง
10161902ไม้ใบสีเขียวชนิดแห้ง
10161903ใบเฟิร์นสีเขียวชนิดแห้ง
10161905กิ่งไม้หรือก้านไม้ชนิดแห้ง
10161906ดอกหญ้าชนิดแห้ง
10161907ดอกไม้ทับชนิดแห้ง
10161908กลีบดอกชนิดแห้ง
10171500ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารอินทรีย์บำรุงพืช
10171501ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยธรรมชาติ
10171502ฮอร์โมนพืช
10171503ปลาป่น
10171504ปุ๋ยหมัก
10171600ปุ๋ยเคมีและอาหารเคมีบำรุงพืช
10171601ปุ๋ยไนโตรเจน
10171602ปุ๋ยโพแทสเซียม
10171603ปุ๋ยฟอสฟอรัส
10171604ปุ๋ยกำมะถัน
10171605ปุ๋ยผสมไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เอ็นพีเค
10171700ยากำจัดวัชพืช
10171701ยาฆ่าวัชพืช