รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
11.16.15.02ผ้าไหมทอแบบแจ็กการ์ดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.15.03ผ้าไหมแบบถักนิตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.15.04ผ้าไหมกำมะหยี่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.16.00ผ้าขนสัตว์วัตถุดิบกลุ่ม
11.16.17.00ผ้าฝ้ายวัตถุดิบกลุ่ม
11.16.17.01ผ้าฝ้ายทอลายขัดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.17.02ผ้าฝ้ายทอแบบทวิลวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.17.03ผ้าฝ้ายออกซ์ฟอร์ดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.17.04ผ้าฝ้ายแบบถักนิตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.17.05ผ้าฝ้ายกำมะหยี่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.18.00ผ้าสังเคราะห์วัตถุดิบกลุ่ม
11.16.18.01ผ้าใยสังเคราะห์ทอลายขัดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.18.03ผ้าใยสังเคราะห์ทอแบบด็อบบีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.18.04ผ้าใยสังเคราะห์แบบถักนิตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.18.05ผ้าใยสังเคราะห์กำมะหยี่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.20.01ผ้าใยพืชที่ไม่ใช่ฝ้ายทอลายขัดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.00สิ่งทอหรือเสื้อผ้าที่ทำเป็นพิเศษวัตถุดิบกลุ่ม
11.16.21.01ผืนผ้าหรือผ้าห่อเนยวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.04ผ้าหรือผืนผ้าทำจากกราไฟต์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.21.05ผ้าหรือผืนผ้าทำจากแก้ววัตถุดิบผลิตภัณฑ์