รหัส รายการ
10161504ต้นแอปเปิล
10161505ต้นท้อ
10161506ต้นส้ม
10161508ต้นชา
10161509ต้นสน
10161513ต้นปาล์ม
10161600ไม้ดอกเป็นต้น
10161601ต้นกุหลาบ
10161602ต้นคริสต์มาส
10161603ต้นกล้วยไม้
10161605ต้นตะบองเพชร
10161700ดอกไม้
10161703ดอกคาร์เนชัน
10161704ดอกทิวลิป
10161705ดอกกุหลาบ
10161707การจัดดอกไม้
10161800ต้นไม้ไม่มีดอก
10161801เฟิร์น
10161802ไอวี
10161900ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้ง