รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
11.15.16.01เส้นด้ายฝ้ายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.16.02เส้นด้ายไหมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.16.03เส้นด้ายโพลิเอสเทอร์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.16.06เส้นด้ายไฟเบอร์กลาสวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.16.08เส้นด้ายไนลอนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.16.09เส้นด้ายชนิดอาบซึมด้วยเรซินวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.16.10เส้นด้ายจากยางหรือน้ำยางวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.00ด้ายดิบวัตถุดิบกลุ่ม
11.15.17.02ด้ายฝ้ายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.03ด้ายโพลิเอสเทอร์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.05ด้ายไหมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.06ด้ายรามีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.10ด้ายปอกระเจาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.11ด้ายกาบมะพร้าววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.12ด้ายกระดาษวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.13ด้ายป่านวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.14ด้ายแก้ววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.17.15ด้ายป่านลินินวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.16.15.00ผ้าไหมวัตถุดิบกลุ่ม
11.16.15.01ผ้าไหมทอลายขัดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์