รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
11.10.17.04เหล็กกล้าวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.05อะลูมิเนียมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.06นิกเกิลวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.10แคดเมียมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.11โลหะผสมที่ไม่มีเหล็กวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.12โลหะผสมที่มีเหล็กวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.13เหล็กวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.14ตะกั่ววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.14.16.00เศษหรือของเสียที่ไม่เป็นโลหะวัตถุดิบกลุ่ม
11.14.17.00เศษหรือของเสียจากอาหารและยาสูบวัตถุดิบกลุ่ม
11.14.17.02เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้จำพวกยาสูบวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.15.00เส้นใยวัตถุดิบกลุ่ม
11.15.15.02เส้นใยไนลอนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.15.03เส้นใยโพลิเอสเทอร์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.15.07เส้นใยฝ้ายวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.15.09เส้นใยไหมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.15.10เส้นใยจากพืชวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.15.12เส้นใยแก้ววัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.15.15เส้นใยแอสเบสทอสวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.15.16.00เส้นด้ายวัตถุดิบกลุ่ม