รหัส รายการ
10151801เมล็ดหรือต้นกล้าของพริกไทย
10151803เมล็ดหรือต้นกล้าของอบเชย
10151804เมล็ดหรือต้นกล้าของกานพลู
10151805เมล็ดหรือต้นกล้าของผักชี
10151806เมล็ดหรือต้นกล้าของขิง
10151809เมล็ดหรือต้นกล้าของหอมแขก
10151900เมล็ด หัว ต้นอ่อนและกิ่งชำของดอกไม้
10151902เมล็ดหรือต้นกล้าหรือกิ่งชำของกุหลาบ
10151904เมล็ดทานตะวัน
10151905หัวหรือหน่อของไฮยาซินท์
10151906หัวของลิลี่
10152000เมล็ดและกิ่งชำของต้นไม้และไม้พุ่ม
10152001เมล็ดหรือกิ่งชำของไม้ผล
10152002เมล็ดหรือกิ่งชำของต้นสน
10152100เมล็ดพันธุ์อื่นๆที่นอกเหนือจากอาหารสัตว์
10152104กากน้ำมันของนีม
10161500ต้นไม้และไม้พุ่ม
10161501ต้นมะกอก
10161502ต้นกาแฟ
10161503ต้นโกโก้