รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
11.10.15.05ซัลเฟอร์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.06ชอล์กวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.07กราไฟต์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.08โดโลไมต์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.11แคลเซียมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.19เพชรวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.20การ์เนตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.21ซิลิกอนคาร์ไบด์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.22คาร์บอนกัมมันต์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.24ฟลูออร์สปาร์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.25คีเซอไรต์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.26คาร์นัลไลต์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.16.00สินแร่วัตถุดิบกลุ่ม
11.10.16.01สินแร่เหล็กวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.16.03สินแร่ยูเรเนียมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.16.04ทองแดงวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.16.06สินแร่นิกเกิลวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.16.09สินแร่สังกะสีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.17.00โลหะพื้นฐานวัตถุดิบกลุ่ม
11.10.17.01ขี้แร่และเถ้าวัตถุดิบผลิตภัณฑ์