รหัส รายการ
10151528เมล็ดหรือต้นกล้าของมันเทศ
10151529เมล็ดหรือต้นกล้าของฟักทอง
10151530เมล็ดหรือต้นกล้าของหัวผักกาด
10151533เมล็ดหรือต้นกล้าของกระเจี๊ยบ
10151534เมล็ดหรือต้นกล้าของแคนตาลูป
10151535เมล็ดหรือต้นกล้าของถั่วลิสง
10151600เมล็ดธัญพืช
10151601เมล็ดข้าวสาลี
10151603เมล็ดข้าวบาร์เลย์
10151604เมล็ดข้าวฟ่างนกเขา
10151605เมล็ดข้าวโอ้ต
10151606เมล็ดงา
10151609เมล็ดข้าวโพด
10151610เมล็ดข้าวไรย์
10151611เมล็ดข้าวฟ่าง
10151700หญ้าและเมล็ดพืชและต้นอ่อนที่เป็นอาหารปศุสัตว์
10151701เมล็ดหรือต้นกล้าของข้าว
10151702เมล็ดหรือต้นกล้าของโคลเวอร์
10151704เมล็ดหรือต้นกล้าของหญ้า
10151800เมล็ดและต้นอ่อนของพืชจำพวกเครื่องเทศ