รหัส รายการ
10151502เมล็ดหรือต้นกล้าของแครอท
10151503เมล็ดหรือต้นกล้าของคึ่นไช่
10151504เมล็ดหรือต้นกล้าของพริก
10151505เมล็ดหรือต้นกล้าของมะเขือยาว
10151506เมล็ดหรือต้นกล้าของถั่วลันเตา
10151507เมล็ดหรือต้นกล้าของแตงกวา
10151508เมล็ดหรือต้นกล้าของมะเขือ
10151510เมล็ดหรือต้นกล้าของกระเทียม
10151511เมล็ดหรือต้นกล้าของต้นกระเทียม
10151513เมล็ดหรือต้นกล้าของข้าวโพด
10151514เมล็ดหรือต้นกล้าของผลไม้จำพวกแตง
10151515เมล็ดหรือต้นกล้าของหัวหอมใหญ่
10151516เมล็ดหรือต้นกล้าของถั่วเหลือง
10151518เมล็ดหรือต้นกล้าของมะเขือเทศ
10151519เมล็ดหรือต้นกล้าของเทอร์นิป
10151521เมล็ดหรือต้นกล้าของพริกหวาน
10151523เมล็ดหรือต้นกล้าของกะหล่ำดอก
10151524เมล็ดหรือต้นกล้าของผักชีฝรั่ง
10151526เมล็ดหรือต้นกล้าของกะหล่ำปลี
10151527เมล็ดหรือต้นกล้าของมันฝรั่ง