รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
10.17.16.01ปุ๋ยไนโตรเจนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.16.02ปุ๋ยโพแทสเซียมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.16.03ปุ๋ยฟอสฟอรัสวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.16.04ปุ๋ยกำมะถันวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.16.05ปุ๋ยผสมไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เอ็นพีเควัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.17.00ยากำจัดวัชพืชวัตถุดิบกลุ่ม
10.17.17.01ยาฆ่าวัชพืชวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.17.02สารฆ่าราวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.19.15.00ยาปราบหรือยาขับไล่ศัตรูพืชและสัตว์รบกวนวัตถุดิบกลุ่ม
10.19.15.06สารฆ่าสัตว์ฟันแทะวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.19.15.07สารไล่นกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.19.15.08แผ่นโลหะป้องกันปลวกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.19.15.09ยาฆ่าแมลง สารฆ่าแมลงวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.19.17.00อุปกรณ์กำจัดสัตว์รบกวนวัตถุดิบกลุ่ม
10.19.17.01กับดักควบคุมสัตว์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.19.17.03กับดักควบคุมแมลงบินวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.19.17.06กับดักชนิดยึดจับขาสัตว์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.00แร่วัตถุดิบกลุ่ม
11.10.15.01ไมคาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
11.10.15.03ควอตซ์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์