รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
12.14.17.11ทองแดง ซียูวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.12คูเรียม ซีเอ็มวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.24แมงกานีส เอ็มเอ็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.26ปรอท เอชจีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.28เนปจูเนียม เอ็นพีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.32ออสเมียม โอเอสวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.35พลูโทเนียม พียูวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.47ทังสเตน ดับเบิ้ลยูวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.17.53ดุบเนียม ดีบีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.18.01ซีเซียม ซีเอสวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.18.04โพแทสเซียม เควัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.00อโลหะ ก๊าซบริสุทธิ์และก๊าซธรรมชาติวัตถุดิบกลุ่ม
12.14.19.01คลอรีน ซีแอลวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.02ไฮโดรเจน เอชวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.03ไนโตรเจน เอ็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.04ออกซิเจน โอวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.05ฟลูออรีน เอฟวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.08คาร์บอน ซีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.09ฟอสฟอรัส พีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
12.14.19.10ซีลีเนียม เอสอีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์