รหัสสินค้าหรือบริการ(UNSPSC)


รหัส UNSPSC รายการ หมวด ลำดับชั้น
10.10.15.00ปศุสัตว์วัตถุดิบกลุ่ม
10.16.17.05ดอกกุหลาบวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.17.07การจัดดอกไม้วัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.18.00ต้นไม้ไม่มีดอกวัตถุดิบกลุ่ม
10.16.18.01เฟิร์นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.18.02ไอวีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.19.00ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งวัตถุดิบกลุ่ม
10.16.19.01ฝักชนิดแห้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.19.02ไม้ใบสีเขียวชนิดแห้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.19.03ใบเฟิร์นสีเขียวชนิดแห้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.19.05กิ่งไม้หรือก้านไม้ชนิดแห้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.19.06ดอกหญ้าชนิดแห้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.19.07ดอกไม้ทับชนิดแห้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.16.19.08กลีบดอกชนิดแห้งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.15.00ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารอินทรีย์บำรุงพืชวัตถุดิบกลุ่ม
10.17.15.01ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยธรรมชาติวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.15.02ฮอร์โมนพืชวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.15.03ปลาป่นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.15.04ปุ๋ยหมักวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
10.17.16.00ปุ๋ยเคมีและอาหารเคมีบำรุงพืชวัตถุดิบกลุ่ม