รายการ ประเภท หมวด
กล้องจุลทรรศน์ขยาย 900 ขึ้นไปครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องดจิตอลพร้อมขาตั้งครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องดิจิตอล (Fixlens) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องดิจิตอล 35 มม. SLR พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องดิจิตอลชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องดีวีดีครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่าย VDO แบบมือถือครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพ 120 มม. พร้อมอุปกรณ์รับภาพดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพ DSLRครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพ SLR 35 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเลนส์เดี่ยวสะท้อนภาพครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายวิดีทัศน์ระบบดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องถ่ายวิดีโอระบบ VHS-Cครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา