รายการ ประเภท หมวด
กระดานไวท์บอร์ดพร้อมกระดานชานอ้อยบุสัก หลาดทั้ง 2 ข้างครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กระดานไวท์บอร์ดอิเลคทรอนิกส์ ชนิดหน้าจอสัมผัสครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กระดานไวท์บอร์ดเลื่อนได้ (3 บาน)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กระดานไวท์บอร์ดแบบสไลท์ 4 บานเลื่อนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กระด้านอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กระด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นที่เครื่องยนต์แก๊สโซลีนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กระติก น้ำร้อนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กราฟิคอีควอไลเซอร์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องขนาดกลาง (MEDIUM FORMAT)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องขนาดใหญ่ Large format พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์ กำลัง ขยาย 1000 เท่า พร้อมกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (Streomicroscope)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์ แบบมีจอภาพ กำลัง ขยาย1,000 เท่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์กกำลัง ขยาย 1000 เท่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์กำลัง ขยาย 1000 เท่า แบบ 2 ตาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1000 เท่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1000 เท่า มีช่องต่อ กับกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมจอภาพครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา