รายการ ประเภท หมวด
กล้องถ่ายวีดิทัศน์ระบบดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องระดับอัตโนมัติครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยายมากกว่า 30 เท่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยายไม่เกิน 30 เท่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวัดมุม (Theodolite) ชนิดอ่านได้ละเอียด 1 ฟิลิปดาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวัดมุมชนิดอ่านละเอียด 1 ฟิลิปดาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวัดมุมชนิดอ่านละเอียด 10 ฟิลิปดาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวัดมุมชนิดอ่านละเอียด 5 ฟิลิปดาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Theodolite)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิคส์ (DIGITAL THEODOLITE)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวิดีโอดิจิตอลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวีดิทัศน์พร้อมอุกรณ์ประกอบขาตั้งครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวีดีโอพร้อมขาตั้งครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องวีโอเฟลกซ์ (กล้องวีดีโอกำลัง ขยายสงู )ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยว 35 มม. SLR พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องสะท้อนเลสเดี่ยว 120 มม. Medium format พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องสำรวจระดับครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กล้องไมโครสโคปครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา