รายการ ประเภท หมวด
แผ่นกรองแสงจอคอมพิวเตอร์วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Lan Card,วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ไฟหน้า ไฟหลัง ไฟหรี่ ไฟเบรกวัสดุยานพาหนะและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่