รายการ ประเภท หมวด
Seam micrometerครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Seam projector (เครื่องวัดตะเข็บ)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Software เพื่อการออกแบบ (ราคาต่อ หน่วยเกิน 20,000 บาท)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Software โปรแกรมวางมาร์คเกอร์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Software โปรแกรมสร้างแบบ ย่อขยายแบบตัด และวางแบบตัด 20 license (เกิน 20,000 บาท)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Software โปรแกรมสร้างแบบ ย่อแบบ ขยายแบบ และวางแบบ 1 ชุด (15 License) (เกิน 20,000 บาท)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Software โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกรดไซด์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Software โปรแกรมหุ่นจำลองของจริง (3 D) 20 license (เกิน 20,000 บาท)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Spectrophotometerครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
STOMACHERครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Vacuum pump แบบใช้น้ำสร้างแรงดูดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
WATER BATHครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Watt Hour Meterครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กบไฟฟ้า ขนาด 75 มม.ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กบไฟฟ้าขนาด 75 มม.ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กบไสไม้ไฟฟ้าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กรรไกรโยกตัดโลหะแผ่นขนาด 2 x 1000 มม. ตั้งพื้นครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กรวยฟักไข่ 200 ลิตรครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กรอบอัดภาพเท่าฟิล์มครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กรอบไม้เขียนเทียนพร้อมโต๊ะ รองครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา