รายการ ประเภท หมวด
เครื่องกระเทาะเมล็ดพืชครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
ปศุสัตว์ ( ช้าง ม้า วัว ควาย )ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
รถฟาร์มแทรคเตอร์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องพ่นยาครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวฟางครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องยกร่องครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องนวดธัญพืชครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
รถเข็นครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
รถแทรคเตอร์ครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องพ่นสีครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องกลึงครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องเจาะครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องผสมคอนกรีตครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องกระทุ้งดิน หรือแอสฟัลท์ครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องเจาะหินครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องเจาะเหล็กครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
สว่านเจาะแผ่นเหล็กครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์
เครื่องเชื่อมโลหะครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์