รายการ ประเภท หมวด
รถจักรยานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
เรือยนต์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
เรือบดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
เรือติดท้ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
เรือเร็วครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
เรือพ่วงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
แม่แรงยกอากาศยานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถกระบะเทท้ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้ำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้ำมันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
เครื่องยนต์ (ยกเครื่องใหม่ )ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถไถครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องตัดวัชพืชครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องหว่านปุ๋ยครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องสีข้าวโพดครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ำครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์