รายการ ประเภท หมวด
เครื่องนับธนบัตรครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์
วิทยุตามตัวครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์
เต็นส์ขนาดใหญ่ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์
ตาชั่งดิจิตอล หรือขนาดใหญ่ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์
จักรเย็บผ้าครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรอุตสาหกรรมครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรทำลวดลายครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรพันริมครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
โต๊ะนักเรียนครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
เครื่องเขียนตัวอักษรครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
รถยนต์นั่งครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถยนต์โดยสารครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถยกของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถปั้นจั่นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถบรรทุกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
ถังเก็บเชื้อเพลิงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
หลังคารถบรรทุกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถลากเครื่องบินครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถเทรลเลอร์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์
รถจักรยานยนต์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์