รายการ ประเภท หมวด
รถเข็นอาหารครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
รถเข็นผ้าเปื้อนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
ตู้อบเด็กครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
ยูนิตทำฟันครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
ตู้ส่องดูฟิลม์เอกซเรย์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
กล้องจุลทรรศน์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
กล้องดูดาวครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องชั่งน้ำหนักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องดูดอากาศครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะของเหลวครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องมือเทียบสีเคมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องเป่าลมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องมือเติมน้ำยาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์
เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์